e-Cestnina

Lexikon

Cestninsko Poročilo: Poročanje podatkov za določitev obveznosti plačila cestnine za uporabo cestninskih cestnih odsekov z vozilom, za katere se plačuje cestnine.

 

Poročilni Agent: ponudnik storitev, ki se uporablja za izpolnjevanje obveznosti poročanja cestne uporabe vozil, za katere velja plačevanje cestnine v skladu z Zakonom LXVII leta 2013 (Zakon Toll).

 

Cestninske Kategorije: Razvrstitev temelji na določenih lastnostih vozila, ki se uporabljajo pri določanju višine cestnine.

 

Univerzalni Cestninski Servisni Ponudnik: Cestninski Servisni Ponudnik je dolžan ponuditi vsem uporabnikom obveznosti plačila cestnine, možnost za pridobitev dovoljenja za uporabo v cestnem prometu v DBT sistema.

 

Naprava v Vozilu: naprava primerna za podporo delovanja elektronskega cestninjenja, vse strojne in programske elemente, ki so primerni za zbiranje, shranjevanje, obdelavo in daljinsko pridobivanje in posredovanje podatkov, potrebnih za delovanje zbiranja elektronske cestnine.

 

Nadzorni Subjekt: organizacija, imenovana v uredbi za nadzor preko organa revizij o zakonitosti Zbiranja in Ponudnik Cestnih Servisnih storitev, ki je na podlagi Zakona o cestnini (Zakon LXVII iz leta 2013) in v predpisih, izdanih na podlagi njegove odobritve.

 

Uporaba takse: taksa vključuje DDV, ki ga plačajo tovorna vozila, ki spadajo v kategorijo cestnine, ki ga določi vlada v uredbi za uporabo Cestninskih cestnih odsekov v času veljavnosti.

 

Taksa Infrastrukture: element takse je določen zaradi vrnitve s stroški povezanih gradnjo, vzdrževanje, delovanje in razvoj cestninskih oddelkov.

 

Register vozil: register cestnega prometa v skladu z zakonom o registraciji v cestnem prometu.

 

Zunanji Strošek Taksa: element plačevanja Cestnine zaradi vrnitve s stroški povezanega prometa onesnaženja zraka in hrupa.

 

Pogodbeni Plačnik Cestnin: fizična oseba, pravna oseba ali gospodarska družba brez statusa pravne osebe, ki se je zavezala v pogodbi za plačilo cestnine za enega ali več vozil za uporabo Cestnina cestnih odsekov.

 

Certificirana Organizacija: Organizacija potrjuje ustreznost elementov interoperabilnosti sistema v sistemu elektronskega cestninjenja.

 

DBT Sistem: Elektronski sistem, ki omogoča podporo o poročanju cestnine, naložitvi, zbiranju in nadzoru plačevanja cestnine in dovoljeno uporabo cestninskih cest odsekov.

 

Cestnina: prevoženo razdaljo sorazmerne cestnine vključno z DDV, ki ga obračuna Zbiralec Cestnine za uporabo Cestninskega cestnega odseka.

 

Zavezanec za plačilo cestnine: predvsem Pogodbeni plačnik cestnine, če ta ne obstaja potem registriranega imetnika vozila in uporabnika cest oziroma ne glede na njihovo državljanstvo in državo registracije vozila, ki jih vozijo, vodijo ali so lastniki.

 

Primarni Cestninski Cestni Odsek: del cestninskega cestnega omrežja neprekinjen glede cestninske stopnje definicije in ločen v svojih dveh cestnih segmentih.

 

Vozila, za katere velja Cestnina: tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone, vključno s tovornjaki, tovornjaki-traktorji, polpriklopniki in kombinirana vozila takšnih vozil in vlačilci priklopnika ali polpriklopnika.

 

Pobiranje Cestnine: vse aktivnosti povezanje s pobiranjem Cestnine.

 

Zbiralec Cestnine: Organizacija imenovan in pooblaščen za upravljanje DBT sistema in za določitev in pobiranje cestnin, ki se plačujejo v zvezi z njegovo uporabo in zbiranje le teh prek ponudnikov cestninjenja.

 

Servisni Ponudnik Cestnine: gospodarski subject – je neodvisen od svojega mesta registracije -omogoča dostop za uporabnike cest na DBT sistemu na Madžarskem.

 

Uporaba Cest: Uporaba primarnih cestninskih cestnih odsekov za transportne namene.

 

Uporabnik Cest: oseba, ki vozi vozilo med uporabo cest.

 

Cesta stopnja: del neprekinjene javne ceste, glede na promet, ki je začetek in konec, kot ga določajo kilometrski markerji.

 

Registrirani imetniki: lastniki vozila in oseba, ki je registrirana za zakonito delovanje vozila v registru cestnega prometa, hrani v skladu z zakonom o transportni registraciji ali lastnik ali registrirani imetnik v dokumentu, ki so bili izdani s strani lokalnih organov v imenu države(certifikat registracije vozila).

 

Relacijska vozovnica: predplačniško dovoljenje za uporabo cest, za uporabo minimalno eno pred-načrtovano pot na Cestninskem cestnem mrežnem odseku, s predhodno določenim vozilom za cestnino.