e-Cestnina

Kaj je HU-GO?

Na Madžarskem bodo kmalu predstavili in uvedli elektronsko cestninjenje na podlagi razdalje cestninski sistem (DBT), cestninski znesek bo sorazmeren z dejansko prevoženo razdaljo.

 

Cestninski sistem uveden 1. Julija 2013, se nanaša na skupno dolžino 6.513 km cestnih odsekov madžarskega javnega cestnega omrežja (avtoceste, hitre ceste, glavne poti).

 

HU-GO sistem je skladen z direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta (2004/52/ES), ki je določil ustanovitev tako imenovanega Evropskega Elektronskega Cestninjenja (EETS) iz leta 2004.

 

Katera vozila zadeva v novem cestninskem plačilnem sistemu?

Z začetkim 1. julija 2013, je plačilo cestnine obvezno za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone na določenih cestnih odsekih. Klasifikacija vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone temelji na številu osi: tovornjaki z dvemi osmi pripadajo J2, s tremi osmi do J3 in tovornjaki in vozilo- vlaki s štirimi ali več osmi spadajo v kategorijo J4.

 

Kako se stopnja cestnine spreminja?

Stopnja plačila cestnine je sorazmerna z dejansko prevoženo razdaljo in je odvisna od uporabe tipa cest (avtoceste, hitre ceste ali glavne poti), kategorije motornega vozila (J2, J3, J4), kot tudi njihovo okoljsko klasifikacijo.

 

Stopnja cestnine(neto: vključen DDV, HUF / km)

Kategorija(motorja)okolja J2 kategorija znesek J3 kategorija znesek J4 kategorija znesek
Avtocesta/
Hitra cesta
Glavna
pot
Avtocesta/
Hitra cesta
Glavna
pot
Avtocesta/
Hitra cesta
Glavna
pot
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

 

Lahko še naprej kupujejo dovoljenja za uporabo cest za avtobuse (B2), in vozil kategorije D1 prek sistema e-vinjete.

 

Kako je lahko poročilo o cestnini vložiti v nov system?

Obstajata dva načina za vložitev datotek o poročilo cestnine v HU-GO sistem:

1.   Z vgrajenim napravo (prek agenta poročilo)

2.   Z vnaprej kupljena relacijske vozovnice

 

1. S pomočjo terminal v vozilu (report agents)

Metoda poročila, ki temelji na prevoženi razdalji se izvaja v skladu s koordinatami, ki jih terminal v vozilu zbira .Jedro njegovega delovanja je, da podjetje opravlja GPS storitve osnovane na sledenju vozil, deluje kot tako imenovano poročilo agenta, pošilja naprej prejete podatke vozila na SMMC. Uporabniki lahko plačajo za svoje stroške skozi predplačilo, kar pomeni, da je treba najprej položit kredit na svoje račune, ki se odprejo ob registraciji (nato pa se hranijo pri izvajalcu cestninjenja, tj SMMC). Pozitivni saldo na računu zagotovi sredstva za uporabo cestninskih cestnih odsekov.

Predpogoj za njegovo uporabo, je predhodna registracija uporabnika s ponudnikom cestninjenja (SMMC) in njegovo sklenitvijo pogodbe z agentom za poročila (Report Agent).

Priporočljivo za tiste, ki pogosto uporabljate cestne odseke za plačilo cestnine, s katerim vam ta metoda poročila ponuja priročno rešitev.

 

2. Predplačniška relacijska vozovnica

Relacijske vozovnice veljajo izključno za uporabo ene ceste na načrtovani poti in morajo biti kupljena pred uporabo cestnega odseka cestninjenja (največ 30 dni pred potovanjem).

Relacijska vozovnive kupljene vnaprej veljajo dva koledarska dneva; relacijske vozovnice kupljene tik pred uporabo cestninskih odsekov, so veljavna do konca naslednjega koledarskega dneva.

Ta storitev je najbolj koristna za voznike, ki želijo uporabljati cestninske cestne odseke na Madžarskem po vnaprej načrtovanih poteh, vendar ne redno.

 

Kontrola plačila

Odprava nepooblaščene uporabe v cestnem prometu v madžarskem sistemu DBT bo v glavnem potekala preko fiksnih plačilnih kontrolnih postaj (portali) in mobilnih plačilnih kontrolnih naprav nameščenih v vozilih.

V cestninskem sistemu, ki temelji na prevoženi razdalji v Madžarskem cestnem omrežju, 74 novih stacionarnih kontrolnih prečnih presekov in 45 novih kontrolnih mobilnih enot, poleg obstoječe opreme za nadzor plačil, bodo olajšali stalno spremljanje cestninskega omrežja cest razširjeni po vsej državi, kot tudi nudenje podpore pri nalogah izvršilnih organov. Pregon nepooblaščenim uporabnikom cest bodo v pristojnosti policije, ki bodo v ta namen prejeli 50 novih mobilnih enot za izrekanje kazni. Poleg tega bodo dodatne kontrolne točke še na določenih izhodih iz države oziroma meje kontrole z ustreznimi vozili. Sankcije zaradi nepooblaščene uporabe ceste, se kvalificira kot javna upravna kazen.

V primernu, da se ugotovi kršitev, se lahko javna upravna kazen izvrši na dva načina:

  • Na lokaciji – z ustavitvijo uporabnika ceste med kontrolo in naloži kazen vozniku;
  • Brez ustavljanja uporabnika cest, ki temelji na načelu tako imenovane objektivne odgovornosti, naložena lastniku / upravljavcu registriranega vozila.

V primeru tujih državljanov, se kazen brez ustavljanja lahko naloži za nazaj in sicer, ko se nepooblaščeni uporabnik ceste vrne na Madžarsko.

vir: http://www.motorway.hu/Electronic-toll/