e-Cestnina

KAJ BI MORALI UPOŠTEVATI PREVOZNIKI GLEDE POVEZAVE?

Med družbami, ki ponujajo sledenje vozil na osnovi tehnologije GPS, obstaja vse večja konkurenca; vendar kriteriji, po katerih prevozniki izbirajo poročevalca in najbolj ugodno rešitev, niso povsem nepomembni. V kolikor se želijo družbe, ki nudijo storitve satelitskega sledenja vozil, povezati s sistemom elektronskega cestninjenja, ki je bil uveden s 1. julijem, morajo poleg podpisa pogodbe opraviti še rigorozen pregled svojih sposobnosti. Poleg pregleda kakovosti storitev revizorji preverjajo še sposobnost infrastukture družbe pri nudenju podpore iz ozadja. Prav zato je ključnega pomena, da prevozniki pred podpisom pogodbe preverijo, ali imajo njihovi pogodbeni partnerji tovrstne kvalifikacije oziroma kdaj naj bi jih pridobili.

 

Pri izbiri naprave na vozilu je treba v prvi vrsti upoštevati kakovost, saj se to pri izjemno občutljivih elektronskih napravah najbolj obrestuje. Treba je izpostaviti, da je za stanje delovanja naprave odgovoren prevoznik: v kolikor prevoznik zapelje na odseke plačljivih cest s pomanjkljivo delujočo napravo, bo moral plačati globo, ki pogosto znaša tudi do tisoč evrov. Poleg tega je smiselno nameniti posebno pozornost pogodbenim določilom glede garancije, če se želite izogniti težavam s servisiranjem in razpravljanju o dodatnih funkcijah, kot so avtomatske nastavitve števila osi in funkcija za preverjanje plačila cestnine. Spoštovanja vredno je tudi dejstvo, da so v večini primerov napravam na vozilu dodane še edinstvene telematske storitve, zahvaljujoč katerim lahko prevozniki dosežejo še boljšo stroškovno učinkovitost. Družba WebEye Hungary Ltd. na primer s pomočjo svojega sistema elektronskega tahografa nudi informacije v realnem času o dnevnem, tedenskem ali celo 28-dnevnem preostanku voznega časa prevoznika.

Novice